İletişim

                    Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Park Binası (KPARK)  34342  Bebek/İstanbul

                                                                    Tel: +90 212 359 70 98