2018-2019 Güz Dönemi TK 221 Kitap Listesi

Ahmet Mithat  – Felâtun Bey ile Râkım Efendi

Fatma Aliye – Levayih-i Hayat  

Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Millî Savaş Hikâyeleri

Nâzım Hikmet – Henüz Vakit Varken Gülüm 

Önemli Not: Kitap okuma sırası ders hocası tarafından belirlenmektedir.